top of page
overskrift_bakgrunn.jpg

Verdsett din Åndelighet

”Ditt sjels-instrument kan registrere både fysiske og metafysiske forbindelser, og det er først når du opplever samspillet mellom disse at du har et virkelig sjels-instrument å spille på. Når dette sjels-instrumentet fungerer som det skal, vil du lykkes med å gi impulsene synlig form og harmoni i form av gode ord, tanker og handlinger”.


Ånden kommer når den vil og ikke når vi vil. Mennesket, det virkelige mennesket, har fra evighet vært, og vil alltid være, et åndelig vesen - Vårt liv i den fysiske verden forandrer ikke denne sannheten.

Vi må oppleve oss selv som den vi virkelig er - ikke som fanger i et legeme, i tankenes bur eller i flyktig lidenskap. Oppdagelsen av vårt åndelige selv finner sted i fullstendig taushet, uten at andre vil registrere hva som har skjedd. Den vei vi her utforsker vil gi varig sinnsro. Dypere og dypere må vi trenge inn i oss selv med samlet bevissthet, inntil vi endelig kan gå inn i det riket der den velsignende fred hersker. En dyp fred vil langsomt fylle vårt indre vesen og en merkelig hellig ro vil gjøre seg gjeldende med stadig voksende styrke. Vi kommer i en tilstand der tanken stanser, der det til å begynne med ikke synes å være noen ting – unntatt den lykksalige bevissthet om å være til – den opphøyde hvile i den uendelige tilværelse. 


Sjelen har ingen fødsel, ingen død, ingen begynnelse og ingen slutt - Den har alltid vært og vil alltid være.

Med uttrykket ”Alt er ett og alt er evig liv” viser Marcello oss sin fantastiske evne til å formidle ”sannheter” om de store, mystiske og svært personlige spørsmål i livet, på en enkel og lett forståelig måte. Det er kanskje nettopp her, med sine enkle, men likevel så fantastiske råd om hvordan du kan finne meningen med livet, veien inn til deg selv, han har sin store styrke og har så mye å tilføre oss alle sammen. Marcello sa alltid at ydmykhet er det første skritt på veien inn til deg selv – og det siste. Uten ydmykhet vil ikke vårt indre selv gi seg til kjenne for oss. Det er i denne forbindelse viktig å være klar over sin egen litenhet, uvitenhet og forfengelighet.  

Menneskets sanne sjel er guddommelig. Du har kanskje nesten glemt at ditt åndelige jeg eksisterer. Kanskje det våker tålmodig og aldri vil glemme deg? La oss gjøre et forsøk på å vekke det til live og se hva som vil skje!

Kanskje er det slik at ditt åndelige potensial, eller din åndelige kontrakt, oppsto lenge før du ble født og at den har samme forankring i det guddommelige som din egen energi?

 

”Alle svar vi søker finnes i vårt indre - Veien hjem i livet finner vi i den gode tro som har rot i oss selv”, sa Marcello.

bottom of page