top of page
overskrift_bakgrunn.jpg

Sitater

Klikk på knappene for mer info.

Kommende sitater.

Betraktninger over åndedrettet
Lev i pakt med deg selv
Den sjelelige forbindelse mellom den legemlige og den høyere fysiologiske virksomhet
Verdien i å glede deg selv og andre
Stillhetens visdom
bottom of page