top of page
overskrift_bakgrunn.jpg

Opphøyet kjærlighet

”Når mennesket kan frembringe kjærlighetens positive kraft, vil denne kraft oppløse all bitterhet og alt hat”.


Opphøyet kjærlighet er den tiltrekkende styrke og makt i vårt sinn. Opphøyet kjærlighet, fri for sansenes begjær, er universets magnet, og omkring denne magnetiske innstilling tiltrekkes og skapes det egenskaper i sinnet hos den som tenker i guddommelig innstilling. Dersom du har funnet loven for sann tenkning og også dens virkning, og undrer deg over at ikke tilførsel av forråd kommer til deg etter måneder med bønn og tro, så er det kanskje fordi du ikke har utviklet den uegennyttige kjærligheten. Du former det riktige bildet i sitt sinn, men kjærligheten som trekker substansen fra alle veseners opphav, har ikke blitt satt i virksomhet.

For å oppnå fylde i alle dine behov, må du tenke fylde – ubegrenset forråd – og forme dette i bevisstheten. Du må også oppbevare og ta vare på substansen av alle dine ideer i ditt sinn, fordi sinnet må ha en basis for sin form. Du må vibrere kjærlighetens sentrum i tanker, ord, og handling. Da vil det komme til deg – på usynlige vinger – det som tilfredsstiller dine behov!

Kjærligheten omdanner det onde til godt og gagnlig. ”Mange impulser, vibrasjoner og inntrykk som rører ved deg er ikke underlagt din dags bevisste vilje. De er hendelser som har sin rot i Altet. De treffer deg som stråler og innvirker på deg etter det forhold ditt indre står i til dem, og i hvilken grad deres vesen er levende i deg. Derfor er det delvis opp til deg, om du blir omfattet av kjærlighet, om et menneske av betydning krysser din vei og etterlater dype inntrykk på deg, eller en gjerning blir levende i deg slik at du helt og holdent må hengi deg til den. Bare det du er inderlig forbundet med kommer du i et dypere forhold til. 

"Din individuelle misjon blir således at du ved hjelp av nestekjærligheten og viljen gjør de impulsene du har mottatt synlige”.

bottom of page