top of page
overskrift_bakgrunn.jpg

Forord

Finnes det en åndelig verden og hvordan finner vi veien inn dit?
Forord og refleksjoner 


I Europa har det i de senere år blitt mer og mer klart at vi i Vesten har noe å lære fra Orienten, den østlige del av verden, om svarene på dette spørsmålet. Østens lære kaster på mange måter også nytt lys over den kristne religion.


”Vi kan ikke tenne når vi vil
Den ild som bor i hjertet
Ånden blåser og er stille
I mysteriet holder sjelen til”


Mennesket er et paradoksalt vesen, et vesen som i det ene øyeblikket er i stand til å stige ned til det ondes mørkeste avgrunner, og etterpå i stand til å stige opp til det edles største høyder.

Det er likevel visse grunnleggende erfaringer et menneske aldri glemmer. Den første forelskelsen er en av dem, førstegangs opplevelse av et nytt land med egen, fremmed og spennende kultur, er en annen. Den første gangen vi føler oss som et åndelig vesen, når vi får øye på den guddommelighet som omgir oss, og som vi føler finnes inne i oss som en del av vårt vesens kjerne, er også noe vi aldri glemmer. Det er da vi virkelig lærer oss selv å kjenne på en helt ny måte. Den dagen du opplever en slik åndelig forandring vil fremstå som den mest strålende dagen i ditt liv, for på den dagen står du på randen av evigheten. 

Det mennesket som har følt hele sitt indre smelte bort og oppløse seg i det hemmelighetsfulle uendelige, han vil kunne finne meningen med livet og avsløre universets hemmelighet. I dypet av vårt mirakuløse vesen vil vi oppdage at vi er deler av et mektig liv, hvis tilstand er evig fred, hvis formål er fullkommen godhet og hvis eksistens aldri tar slutt. Opplevelsen, opplysningen, i dens ulike grader, er den samme for alle mennesker. Alle mystikere gjenoppdager den samme skjulte skatt, men den enkeltes beskrivelse av den kan være sørgelig ulik andres, fordi han tolker den intellektuelt og følelsesmessig annerledes enn andre. 

Hinduistiske vismenn har beskrevet denne tilstanden som ”det evige nu”. ”Den som kjenner sin egen natur, kjenner himmelen” erklærte en kinesisk disippel. La oss derfor falle til ro i sentrum av vårt vesen og oppdage de skatter som er gjemt der.

 

Husk at:

”Sjelen ruger i hemmelighet over sin store skatt”.

bottom of page