top of page
overskrift_bakgrunn.jpg

Hellige steder

Deo optimo maximo (til den største og beste gud)

Marcello var hele livet på jakt etter sannheten om livet og hvilken vei han skulle gå. Han var også en mann som likte å le og var følgelig også stadig på jakt etter å overraske og finne på "rare" ting. Det er derfor mange som ikke helt har tatt på alvor de navnevalg han foretok for stedene han etter hvert fikk bygd.

Marcello leste mye og han var spesielt opptatt av mytologi, sagn og mystikk. Gjennom sin lesing har han valgt navnene på stedene sine, Sameti, Arjuna og Svarga med god grunn. At han i tillegg har tatt oppfordringen i hinduistisk mytologi om å bygge seg flest mulig templer på veien mot reinkarnasjon er hevet over tvil. På Svarga var det i alt 8 slike "templer". Sameti, Arjuna og Svarga ble ikke bare bygget for å huse familie og venner. Det virker også som om de var tiltenkt å fungere som møteplasser, eller ”templer” for kosmiske møter mellom menneske og guddom.

 

Ser man nærmere på Marcellos ”templer” blir det klart at det faktisk er en sammenheng mellom disse og hans åndelige utvikling gjennom livet.

bottom of page