top of page
overskrift_bakgrunn.jpg

Prosjekter

One People

One People er en møteplass for kreativt samarbeid på tvers av kulturer og religioner der en positiv tro på fremtiden er drivkraften. 
 

One People vil bidra til nyskaping innen fredsarbeid i form av musikkutgivelser, konserter, kunstutstillinger, bokutgivelser, seminar om fred, workshops for barn og ungdom og samarbeid med skoler. I tillegg ønsker vi på sikt å etablere en fredskafé i Oslo, der konfliktløsning og framtidsrettet felles kreativitet er rammen. 

Med musikk og kunst som hovedvirkemiddel ønsker One People å åpne for en positiv form for globalisering. 


One People ønsker å gi folk muligheten til å resirkulere fredstanken og ta den med inn i hverdagen. Målet er å gi hver enkelt et lite dryss av håp gjennom musikk og kunst, et håp om at vi alle kan leve i en fredelig og mer rettferdig verden. Målet er også å gi hver enkelt inspirasjon til å gjøre noe for fred. 

Musikkprosjektet One People har som et viktig mål å utgi 5 CD-utgivelser, som hver for seg skal ta for seg viktige temaer i vår tid, sett i lys av alle verdensdelenes kulturelle mangfold og ståsted.

One People på Facebook

Midgardsfest

Navnet “Midgardsfest” er inspirert av det Norrøne Midgard - Midgard var stedet der mennesker bodde og møttes. Med Midgardsfest ønsker vi å skape et møtepunkt for alle kulturer, religioner og livssyn representert i Norge. Vi ønsker å bruke norsk kulturhistorie som bakteppe når vi i fellesskap er med på å forme fremtiden.
 

 • Midgardsfest er feiringen av fellesskapet på tvers av religioner og kulturer.

 • Midgardsfest ble startet av Stovner Frivilligsentral og One People i 2012. 

 • Koseptet støttes av Bydel Stovner og av Groruddalssatsningens "Områdeløft".

Vi ønsker at kultur skal leves og oppleves. Derfor er det  viktig at programmet vi presenterer skal innby til medvirkning og inkludering. Vi ønsker at folk skal komme å bruke flere sanser. Gjennom smaken av maten, lyden av musikken og opplevelsen av dansen, får de som kommer en reise inn i de enkelte kulturene og religionene. 

Vi vil forsøke å synliggjøre to forhold som vi finner spesielt viktige: 

 • Det å beherske gode måter å håndtere forskjellighet på

 • Et bevisst forhold til eget kulturelt/religiøst utgangspunkt

Samtidig ønsker vi å:

 • Legge til rette for frivillighet som en viktig del av arbeidet for en felles fremtid.

 • Skape grobunn for dialoggrupper mellom forskjellige religioner og livssynssamfunn.

 • Tilrettelegge for møter i disse gruppene. 

 • Vise likheter mellom kulturer og religioner gjennom tidene og i dag. 

 • Stimulere bevisstgjøring av felles verdier og ønsker.

 • Skape felleskapstanker på tvers av religioner og kulturer ved bruk og eksponering av ritualer, musikk, utstillinger, mat, dans osv.

 • Gi befolkningen nye inntrykk og impulser for å sette i gang viktige tankeprosesser rundt mulighetene vi har til å påvirke eget samfunn.

 • Være en arena for mangfold og inkludering.

Les mer om Midgardsfest på www.midgardsfest.no

One Prayer

"One Prayer" is a project meant to inspire and strengthen our faith in a common future, across cultures and religions.

Prayers from all corners of the world have been joined together in one musical and spiritual statement, “a world prayer” calling for increased human respect, tolerance and co-operation. 

 

The finished composition, made up of the many musical and spiritual prayers donated to the project, will be some 30 minutes long and will be open to the general public all over the world, both as a free download and as a online listening experience, from Oct. 24 onwards. The release date for “One Prayer” was carefully chosen, as it ties in with the UN celebration on the same day. This should give us an extra good opportunity for communicating this important message of spiritual brotherhood and peace.

 

The work will continue and has just been started with this first small step.

 

Please join in on this project by liking our site on Facebook.

Lif Laga

All Videos

All Videos

All Videos
Kortversjon av samtalen med Tobbe Malm
04:48
Spill video

Kortversjon av samtalen med Tobbe Malm

Lif Laga x NHFU
02:30
Spill video

Lif Laga x NHFU

4.5 Epleslang
03:00
Spill video

4.5 Epleslang

DUGG-dokumentar (2016)
20:12
Spill video

DUGG-dokumentar (2016)

bottom of page