© 2020 Foreningen Marcello Haugens Venner

Betaling via paypal

Betaling via vipps

  • Vi lever i en tid der Marcello Haugens budskap og filosofi kan få stor betydning for oss alle. Foreningen ønsker derfor å sette et spesielt fokus på den universelle kjærlighets-kraften mennesker i mellom, noe som betydde så mye for Marcello.

  • Det gis også spesialtilbud for medlemmer i forbindelse med våre
    bok- og CD-utgivelser osv.

 

  • Som medlem vil du bli invitert til å delta på årsmøter.

 

  • Foreningen vil i tillegg trenge medlemmenes hjelp, blant annet til dugnader på Sameti, messer, og komme med kreative innspill til videre arbeid i foreningen. Det koster 350 kroner for et livstids-medlemsskap! Vi håper du vil støtte vårt arbeid ved å bli medlem.

  • NB! Det tilkommer et gebyr på 35 kroner dersom du velger å få regningen tilsendt i posten.

    Vi ber deg vennlig om å tenke deg godt om før du melder deg inn med faktura. Vi har dessverre en del innmeldinger som forblir ubetalte og som kun resulterer i utgifter for oss.

 

Du kan støtte foreningen gjennom grasrotandelen.

Send SMS «Grasrotandelen 913186079» til 60000. 

Betaling via nettbank