top of page
overskrift_bakgrunn.jpg

Formål - Styret

Foreningen Marcello Haugens Venners formål er å arbeide med å gjøre Marcello Haugens liv og virke mer kjent, bl.a. ved egne sider på internett og bokutgivelser. 

 

Vi har flere langsiktige mål, som blant annet bevaring og drift av hytta Sameti og sørge for at kapellet på Svarga er tilgjengelig for alle som måtte ønske å besøke det. Vi håper også å være med på å opprette et fremtidig Marcello Haugen museum. Det jobbes med flere musikk- og bokprosjekter som er forankret i Marcello Haugens tanker og livsfilosofi.

Vi lever i en tid der Marcello Haugens budskap og filosofi kan få stor betydning for oss alle. Foreningen ønsker derfor å sette et spesielt fokus på den universelle kjærlighetskraften mennesker i mellom, noe som betydde så mye for Marcello.

Spesialtilbud for medlemmer i forbindelse med våre bok- og CD-utgivelser osv.

Som medlem vil du også bli invitert til å delta på årsmøter. Foreningen vil i tillegg trenge medlemmenes hjelp blant annet til dugnader på Sameti, messer og komme med kreative innspill til videre arbeid i foreningen.

Det koster 350 kroner for et livstidsmedlemsskap.
Vi håper du vil støtte vårt arbeid ved å bli medlem.

Som styre for foreningen er følgende personer valgt:

Styrets leder:   Åsmund Gylder

Nestleder:        Wenche Tømmervik

Styremedlem:  Marius Haugaløkken

Styremedlem:  Dag Kristoffersen

Styremedlem:  Lene Vardeberg Finstad

Andre bidragsytere:

Webansvarlig:  Andreas Nærlie

Tysk tekst:        Manfred Aubert

Sameti2.jpg
konsert_plakat.PNG

Vedtekter for Foreningen Marcello Haugens Venner

  • Foreningen Marcello Haugen’s Venners formål er bevaring og drift av hytta til Marcello Haugen, ’Sameti’ på Otta, til bruk for allmennheten, til besøk og rekreasjon, slik praksis har vært i alle år siden 1915/16. 

  • Videre vil foreningen arbeide  med  å gjøre Marcello Haugens  liv og virke mer kjent, bl.a. ved egne sider på internet og på Facebook. 

  • Foreningens styre, evt. styremedlemmer velger selv sin etterfølger (som nytt styre eller styremedlem). Styret kan selv utvide antall styremedlemmer, om det finner dette ønskelig. Styreleder skal fortrinnsvis velges mellom familiemedlemmer etter Marcello Haugen. 

  • Styrets funksjonstid er minimum 2 år. 

  • Foreningen skal kunne ha medlemmer og medlemmene vil være privatpersoner som fritt kan melde seg inn/ut av foreningen etter eget ønske. 

  • Medlemmene innkalles til årsmøter der de får rett til å påvirke foreningens indre liv via avstemming o.l.

  • Hvis foreningens formål bortfaller, skal foreningen anses som opphørt. 

  • Foreningens styre skal i så fall sørge for at evt. kapital, også evt. brannforsikring, blir gitt til et allmennyttig formål på Otta.

Du kan støtte foreningen gjennom grasrotandelen. Send SMS

«Grasrotandelen 913186079»

til 60000. 

bottom of page