140 års markering - blått skilt

 

Den 6. juli 2018 ble det arrangert en 140 års markering for Marcellos fødsel på Kongsberg.

Blått kulturhistoriske skilt ble hengt opp på Marcellos barndomshjem og nåværende eier, Wenche Gulbrandsen åpnet huset for de besøkende. Ca. 80 personer møtte opp.

 

Lars Gylder ønsket velkommen og ordføreren Anne Kari Sand holdt en tale. Wenche Tømmervik leste fra Marcellos selvbiografi om hans barndom på Kongsberg. Dag Kristoffersen fra Kongsberg byhistorielag tok deltagerne med til Mikaelhulen opp i åsen.

Minnekonsert - Fredsformelen

 

30. desember 2017, i anledning 50 års markering av Marcellos bortgang arrangerte foreningen en minnekonsert med tema FREDSFORMELEN. Artister, familien, forfattere og andre bidro til en flott og verdig minnestund. Det ble solgt 210 billetter.

 

Arrangementet fant sted i Vestre Aker Kirke i Oslo der Marcello er gravlagt.

Tale innlegg:

 • Åsmund Gylder - Familie

 • Dag Kristoffersen - Historiker

 • Per Ingvar Haukeland - Forfatter

 • Wenche Tømmervik – Arrangør og medium

 • Ann Kathrine Kvakkestad - Familie

 • Nina Kath. Bay Larsen - Familie

Musikalske innslag:

 • Åsmund Gylder med Sigmund Reff og Roar Berg

 • Crescendo kor

 • Daniela Reyes Holmsen

 • Zotora Nygaard

 • Wenche Tømmervik

 • Audun Myskja og Aase-Hilde Brekke

 • Anita Hegerland med Espen Rogn

 • Lars Hansen

 

Allsang: Klinkekule av Erik Bye

© 2020 Foreningen Marcello Haugens Venner