140 års markering - blått skilt

Den 6. juli 2018 ble det arrangert en 140 års markering for Marcellos fødsel på Kongsberg.

Blått kulturhistoriske skilt ble hengt opp på Marcellos barndomshjem og nåværende eier, Wenche Gulbrandsen åpnet huset for de besøkende. Ca. 80 personer møtte opp.

 

Lars Gylder ønsket velkommen og ordføreren Anne Kari Sand holdt en tale. Wenche Tømmervik leste fra Marcellos selvbiografi om hans barndom på Kongsberg. Dag Kristoffersen fra Kongsberg byhistorielag tok deltagerne med til Mikaelhulen opp i åsen.

 

Minnekonsert - Fredsformelen

 

30. desember 2017, i anledning 50 års markering av Marcellos bortgang arrangerte foreningen en minnekonsert med tema FREDSFORMELEN. Artister, familien, forfattere og andre bidro til en flott og verdig minnestund. Det ble solgt 210 billetter.

 

Arrangementet fant sted i Vestre Aker Kirke i Oslo der Marcello er gravlagt.

Tale innlegg:

Åsmund Gylder - Familie

Dag Kristoffersen - Historiker

Per Ingvar Haukeland - Forfatter

Wenche Tømmervik – Arrangør og medium

Ann Kathrine Kvakkestad - Familie

Nina Kath. Bay Larsen - Familie

 

Musikalske innslag:

Åsmund Gylder med Sigmund Reff og Roar Berg

Crescendo kor

Daniela Reyes Holmsen

Zotora Nygaard

Audun Myskja og Aase-Hilde Brekke

Anita Hegerland med Espen Rogn

Lars Hansen

 

Allsang: Klinkekule av Erik Bye

© 2020 Foreningen Marcello Haugens Venner