top of page
overskrift_bakgrunn.jpg

Markeringer

Marcellos Kongsberg byvandring med historielaget

Arrangementet var på onsdag 24. mai og det møtte opp 70 personer. Historiker Dag Kristoffersen forteller om Marcello som belgtråkker til orgelet i kirken. Videre forbi der avisen Kongsberg Adressa lå og opp til Marcellohuset. De som vil blir med opp den bratte bakken til St.Hansflata og steinen med inskripsjonen. Så over Jernbanebrua og ser der Marcello svømte over Lågen, ned til bakeriet der han jobba.  

Dag Kristoffersen

Dag Kristoffersen

Foto: Marit Kallerud

Sthansflata foran steinen

Sthansflata foran steinen

Foto: Morten Jagdum

Numedalsveien 26

Numedalsveien 26

Foto: Marit Kallerud

Eberhard Eriksens Bakeri

Eberhard Eriksens Bakeri

Foto: Marit Kallerud

Kongsberg adresse

Kongsberg adresse

Foto: Marit Kallerud

Foran kirken

Foran kirken

Foto: Morten Jagdum

antroposofien

Marcello og antroposofien
- Foredrag, Cato Schiøtz og flere

16/10 2021 inviterte vi til et foredrag om Marcello sitt bekjentskap med Rudolf Steiner og antroposofien. Arrangementet ble hold i Teatersalen i Oslo. Det ble også streamet.


Foredrag av:

 • Cato Schiøtz - Advokat og antroposof 

 • Se Schiøtz sitt foredrag på YouTube: Del 1 og Del 2

 • Per Ingvar Haukeland - Forfatter av boken Mystica Eterna 

 • Aslak Gylder - Famile

 • Wenche Tømmervik – Nestleder og medium

Teatersalen

Teatersalen

Cato Schiøtz

Cato Schiøtz

Advokat og antroposof

Per Ingvar Haukeland

Per Ingvar Haukeland

Forfatter av boken Mystica Eterna

Aslak Gylder

Aslak Gylder

Familie

Wenche Tømmervik

Wenche Tømmervik

Nestleder og medium

Arjuna

Arjuna 100 år - Blått skilt

Villa Arjuna fylte 100 år i 2020. 12. september feiret vi med en rundtur i Marcellos fotspor i den tiden han bodde i Oslo. Vi møtes ved Oslo S og kjørte innom de stedene der Marcello bodde, hadde sin virksomhet eller investerte. Historiefortelling av Ole Rikard Høisæther, generalsekretæren i Oslos by vel og Wenche Tømmervik som er nestleder i foreningen. 50 personer var med på turen.

Blått kulturhistorisk skilt ble hengt opp på Ajuna der Marcello bodde og jobbet.

Se video fra arrangementet under. Laget av Rune Schytte fra Baldurfilm.

Ajuna - Blått kulturhistorisk skilt

Ajuna - Blått kulturhistorisk skilt

Ole Rikard Høisæther på Arjuna

Ole Rikard Høisæther på Arjuna

Introduksjon til avdukningen

Avdukning av blått skilt

Avdukning av blått skilt

Lars Gylder og Nina Kathrine Bay Larsen

Avdukning av blått skilt

Avdukning av blått skilt

Lars Gylder og Nina Kathrine Bay Larsen

Haakonsgate 20

Haakonsgate 20

Marcellos mor drev melkebutikk fra 1902 – 1906

Ruinparken – Saxegaarden

Ruinparken – Saxegaarden

Marcello bodde fra 1897

Bygård ved Haakonsgate 20

Bygård ved Haakonsgate 20

Wenche Tømmervik utenfor Danmarksgate 36

Wenche Tømmervik utenfor Danmarksgate 36

Danmarksgate 36 - Vålerenga

Danmarksgate 36 - Vålerenga

Marcello m/fam bodde her i bakgården og Marcello tok imot besøkende

Danmarksgate 36 - Vålerenga

Danmarksgate 36 - Vålerenga

Besøk av duer

Bygdøy - Gamle Canadiske Ambassaden

Bygdøy - Gamle Canadiske Ambassaden

Investeringsobjekt

Bygdøy - Gamle Canadiske Ambassaden

Bygdøy - Gamle Canadiske Ambassaden

Nåværende eier forteller om huset

Bygdøy - Gamle Canadiske Ambassaden

Bygdøy - Gamle Canadiske Ambassaden

Investeringsobjekt

Arjuna - Ullevålsalleen 8

Arjuna - Ullevålsalleen 8

Marcello bodde og jobbet her fra 1920

Arjuna - Ullevålsalleen 8

Arjuna - Ullevålsalleen 8

Marcello bodde og jobbet her fra 1920

Arjuna - Ullevålsalleen 8

Arjuna - Ullevålsalleen 8

Lars Gylder forteller

Arjuna - Ullevålsalleen 8

Arjuna - Ullevålsalleen 8

Wenche Tømmervik forteller

Åsmund og Lars Gylder

Åsmund og Lars Gylder

Åsmund Gylder og Lene Vardeberg Finstad

Åsmund Gylder og Lene Vardeberg Finstad

Vestre Aker Kirke

Vestre Aker Kirke

Gravstedet til Marcello

Vestre Aker Kirke

Vestre Aker Kirke

Gravstedet til Marcello

140

140 års markering - blått skilt

Den 6. juli 2018 ble det arrangert en 140 års markering for Marcellos fødsel på Kongsberg.

Blått kulturhistorisk skilt ble hengt opp på Marcellos barndomshjem og nåværende eier, Wenche Gulbrandsen åpnet huset for de besøkende. Ca. 80 personer møtte opp.

 

Lars Gylder ønsket velkommen og ordføreren Anne Kari Sand holdt en tale. Wenche Tømmervik leste fra Marcellos selvbiografi om hans barndom på Kongsberg. Dag Kristoffersen fra Kongsberg byhistorielag tok deltagerne med til Sankthanssletta opp i åsen.

Blått kulturhistorisk skilt

Blått kulturhistorisk skilt

Dag, Wenche, Lars - Blått skilt

Dag, Wenche, Lars - Blått skilt

Lars ønsker velkommen

Lars ønsker velkommen

Ordfører Anne Kari

Ordfører Anne Kari

Historiker Dag Kristoffersen

Historiker Dag Kristoffersen

140 års markering

140 års markering

Laagendalsposten 1

Laagendalsposten 1

Laagendalsposten 2

Laagendalsposten 2

Laagendalsposten 3

Laagendalsposten 3

Lars og Aslak Gylder

Lars og Aslak Gylder

Wenche Tømmervik

Wenche Tømmervik

Johan selger bøker

Johan selger bøker

Inne i huset

Inne i huset

140 års markering

140 års markering

140 års markering - Numedalsveien

140 års markering - Numedalsveien

Minnekonsert

Minnekonsert - Fredsformelen

30. desember 2017, i anledning 50 års markering av Marcellos bortgang arrangerte foreningen en minnekonsert med tema FREDSFORMELEN. Artister, familien, forfattere og andre bidro til en flott og verdig minnestund. Det ble solgt 210 billetter.

 

Arrangementet fant sted i Vestre Aker Kirke i Oslo der Marcello er gravlagt.

Tale innlegg:

 • Åsmund Gylder - Familie

 • Dag Kristoffersen - Historiker

 • Per Ingvar Haukeland - Forfatter

 • Wenche Tømmervik – Arrangør og medium

 • Ann Kathrine Kvakkestad - Familie

 • Nina Kath. Bay Larsen - Familie

Musikalske innslag:

 • Åsmund Gylder med Sigmund Reff og Roar Berg

 • Crescendo kor

 • Daniela Reyes Holmsen

 • Zotora Nygaard

 • Wenche Tømmervik

 • Audun Myskja og Aase-Hilde Brekke

 • Anita Hegerland med Espen Rogn

 • Lars Hansen

 

Allsang: Klinkekule av Erik Bye

Minnekonsert - Fredsformelen

Minnekonsert - Fredsformelen

Kort med ord

Kort med ord

Marcello bilde og tente lys

Marcello bilde og tente lys

Publikum kommer

Publikum kommer

Åsmund Gylder

Åsmund Gylder

Kine Kvakkestad

Kine Kvakkestad

Wenche Tømmervik

Wenche Tømmervik

Per Ingvar Haukeland

Per Ingvar Haukeland

Nina Kathrine Bay Larsen

Nina Kathrine Bay Larsen

Dag Kristoffersen

Dag Kristoffersen

Daniella Reyes Holmsen

Daniella Reyes Holmsen

Audun Myskja, Aase-Hilde Brekke

Audun Myskja, Aase-Hilde Brekke

Crescendo

Crescendo

Zotora Nygaard

Zotora Nygaard

Anita Hegerland, Espen Rogne

Anita Hegerland, Espen Rogne

Lars Hansen

Lars Hansen

Ņsmund Gylder, Sigurd

Ņsmund Gylder, Sigurd

Kirken opplyst

Kirken opplyst

Vestre Aker Kirke

Vestre Aker Kirke

Minnekonsert - Fredsformelen

Minnekonsert - Fredsformelen

bottom of page