top of page
overskrift_bakgrunn.jpg

Gjennvin perspektivet

”Et menneskes byrde er alltid de ting som det har lagt krav på som sin personlige eiendom”


Ditt mål må være å bringe alle mennesker nærmere hverandre ved gjensidig utveksling av tanker og ideer. Fordommer på grunn av forskjellig tro må viskes ut, hjertet må være fylt av kjærlighet, og hatet må ikke få grobunn. Det universelle brorskap vil på denne måten oppstå av seg selv og menneskene kan møtes hinsides nasjonenes og rasenes snevre grenser.

Du burde omfavne alle religioner, og se på dem alle som uttrykk for den samme kraften, den perfekte hellighet. Ingen religion er nærmere sannheten enn en annen. Sannheten finnes kun inne i deg og veien du må gå for å finne den er din egen vei. Sannheten har ikke noe navn. Du må ikke søke sannheten – men være den.

Dersom Marcello hørte en gudstjeneste på radioen, uavhengig av religionstilknytning, reiste han seg i ærbødighet og helligholdt stunden. For han var alle religioner likestilt, og han så dem alle som uttrykk for den samme kraft, den eneste, den kosmiske kjærlighetskraft. For den virkelige seer er alle trosbekjennelser like. Mennesker i forskjellige land har gitt en slik innsikt forskjellige navn. De kristne kaller det ”forening med Gud”, hinduistene kaller det ”forening med ditt åndelige Selv”, filosofene beskriver det som ”sammensmeltning med det uendelige”, mens andre kaller det ”å finne sannheten eller veien inn til deg selv”. Indiske og jødiske mystikere, platoniske og pytagoreiske filosofer, østlige eller vestlige moralister – alle taler de samme språk og i de samme toner, bare du tar deg tid til å lytte til dem på riktig måte. Det er likegyldig hvor forskjellige trosbekjennelsene og religionene er. Guds kraften var, er, og kan bare være den ene opprinnelige kraften.
 

”Det kommer derfor ikke an på hva som tilbes i ånd og sannhet, men at det tilbes i sannhetens ånd”


Sannheten er det åndelige hvite lys som faller på menneskehetens prisme og brytes i mange farger, og det er oss som individer som tolker sannheten etter de fargene vi ser. Opplevelsen av å finne sannheten, er altså den samme over hele verden. Det eneste som er forskjellig er tolkningen av den. 
 

"Sannheten frigjør og forener", sa Marcello.


Marcellos holdning til at alle religioner springer ut fra den samme kraft og følgelig bør likestilles, var så viktig for han at han hadde følgende selvskrevede dikt hengende sentralt i Kapellet på Svarga, Lillehammer, på veggen mot Øst:


Faiths of the World
Different in race - in cap - and gown. Pledged to creed as distant as the centuries. Yet inwardly these men are brothers – For each is motivated by the god of his heart. The deeds they do by spiritual impulse – The act of charity and sacrifice – Reveal that underneath all, humanity is united. The same temperature in the human mind as In the cosmic, creates harmony and normal Temperature in all creation - And it is called LOVE DIVINE!

bottom of page