top of page
overskrift_bakgrunn.jpg

Verdsett deg selv

”Det er mye å vinne på å ha en riktig grunnholdning til livet, og mye å tape på det motsatte”. 


Når du begynner å spørre deg selv hvem du er har du tatt det første skritt på en vei som bare vil ende når du har funnet et svar. Dersom du vil ta deg bryet med å foreta en inngående analyse av deg selv, og tenke rolig over det du finner, vil du til slutt oppdage at det er en del av deg selv som tar imot strømmen av inntrykk fra den ytre verden, og som også tar imot de følelser og tanker som disse inntrykk skaper. Denne dypere del av deg selv er ditt sanne vesen.

Ӂ, jeg kunne synge herlige sanger til din pris!
Du har ikke visst hvem du er -
Du har blundet i deg selv hele ditt liv.
De latterlige dumheter er ikke deg
Under dem og inni dem
ser jeg at du holder deg skjult 
Hvem du så er - krev det som er ditt”


Kroppen er livets oppholdssted og ikke dets essens. Du blir ikke definert av din fysiske skikkelse men av ditt indre selv - den du egentlig er.

Alle og enhver har fra tid til annen blitt seg bevisst en svak røst i sitt indre, som vi kaller samvittighetens stemme (eller den indre veileder). Når du har lyttet til budskapet fra denne stemmen skjønner du at dette kommer innenifra og kan være verdt å lytte til. 

Den som lytter og holder råd med denne indre stemmen, og kultiverer slektskapet med sin samvittighet, blir fylt av forståelse. Idet du begynner å kultivere din samvittighet er stemmen både liten og stille, fordi du ikke er nok oppmerksom på og fortrolig med dens høye vibrasjoner. Med en gang du oppriktig ønsker å lytte til dens budskap, vil den meget snart bli tydelig og hørbar.

Gjennom forakt for din indre stemme eller veileder vil du bli overlatt til alle nedbrytende krefters barmhjertighet. Hvorfor gjør du ofte det du ikke vil og lar være å gjøre det som føles riktig? Eller når du, stilt ansikt til ansikt med situasjoner, sier: ”Tenk om jeg hadde visst hva jeg skulle gjøre nå”. Det er svar å få på slike spørsmål. Råd kan bli funnet i rett tid, hvis du har lært å respektere og vurdere din indre veileder. Et menneske som ikke fornemmer sitt guddommelige selv, har så altfor lett for å legge skylden for sine feil og skuffelser over på sine omgivelser. Den som kun søker råd utenfra for sine valg og handlinger, benytter kun en del av sine evner og sin innsikt. Begrunnelser som kun er basert på de ytre sanseerfaringer er ikke de beste. Samvittighetens stemme er langt viktigere og en mer pålitelig leder å rådføre seg med, spesielt når du ønsker de høyeste og beste resultater.

Du må derfor vende din oppmerksomhet innover, mot ditt eget indre jeg. Der vil du alltid kunne søke din egen intuisjon, som trekker sin kunnskap fra usynlige kilder, for å få den riktige form for hell og fremskritt. Etter å ha praktisert langs disse linjer vil du snart gjennom din bevissthet oppleve erkjennelsen av visdommen i en slik fremgangsmåte. Du vil da erfare den største lettelse og frigjøring fra sorg, bekymring og frykt, som dominerer alt for mange menneskers liv. Du blir faktisk så lykkelig og takknemlig av denne alltid nærværende ledende stemme at selv sunnhet og tilbøyeligheter forbedres. Hvilken velsignede forskjell er det ikke å vende seg innover for å få et ledende svar på de spørsmål og problemer du måtte ha. Ved å gi akt på den indre stemmes ledelse gjennom advarsler og råd om handling, forstår du at du aldri handler motsatt av den uendelige plan.

Denne indre leder, eller dette guddommelige selv i mennesket, er den virkelige sjelskraft som høyner enhver handling og hendelse, inntil du oppnår herredømmet over de opphøyede begivenheter. Enhver handling kan bli utført til en oppløftende, sammenfallende innflytelse til fordel for vår neste, og sluttelig for hele verden.

 

”La oss begynne å arbeide med oss selv akkurat nå i dag og deretter alltid dette akkurat nå, dag for dag.

bottom of page