top of page
overskrift_bakgrunn.jpg

Tidslinjen

1878

Mikael Martin Hansen Haugen født 6.juli på Kongsberg

 

1885

Martins spesielle evner som seer oppdages av familien. 

 

1887

Martin ble ledet til hulen, som etter hvert kommer til å spille en viktig rolle for ham. 

 

1890

Faren Thorius dør etter gruveulykke, 40 år gammel. Martin må slutte på skolen og begynne som visergutt i «Kongsberg Adresse».

 

1892

Blir ansatt som lærling hos bakermester Ebhardt Eriksen på Kongsberg. 

 

1895

Moren, Ellen Marie, flytter til Oslo med de minste barna. 

1897

Martin får svennebrev som baker i mars, og flytter samme år til Oslo til sin mor og søsken. Bortsett fra Hans som blir boende i huset i Kongsberg. 

 

1897

Martin får jobb ved Kristiania Maskinverksted i Thorvald Meyers gate og jobber der som sjauer fra 6 om morgenen til 6 om kvelden. Han blir senere håndlanger og sveiser, og ender til slutt som tegner på tegnesalen. Hvor han får overføre tegninger av broer og andre interessante konstruksjoner. Lønna var på 38 kroner uken da han sluttet, og han ble forespeilet jobben som forman dersom han ville fortsette. 

 

1898

Den 16. mai dette år, 20 år gammel, får han ansettelse ved Jernbaneverket som lokomotivpusser, fyrbøter og lokomotivførerassistent i 3. distrikt på Hamar. En slik ansettelse betydde at han var forsørget resten av livet.

 

1900

Denne høsten blir han forflyttet fra Rørosbanen til Otta stasjon i Gudbrandsdalen, som den gangen var endestasjon. Martin bor på Otta i hele sju år, de sju årene han senere kaller de lykkeligste i sitt liv. Lønna var to kroner dagen. Det var her på Otta at de merkelige evnene hans stadig sto klarerer frem for ham.

1904

Martin søker seg inn som elev ved Kristiania Tekniske Elementærskole, antagelig fordi han ville forsøke å bli lokomotivfører, men kommer aldri inn. 

1907

En sommerdag kommer Herman (Portaas) Wildenwey til Otta, etter et lengre opphold i Amerika. På Otta får han jobb som språkkyndig hotellhjelp på Bjørkheim Hotell. Det er også denne sommeren han skriver sin debut diktsamling. Martin og Herman blir gode venner, og en gang de er på fjelltur spår Martin at noe spennende vil hende med Wildenway. Mens de sitter der kommer det klart for Martin at diktsamlingen skal hete «Nyingen» og ingenting annet. Da Wildenway senere reiser tilbake til Kristiania, blir han med ett en berømt og feiret dikter.

 

1908

Martin utnevnes til fyrbøter og lønna har nå steget til kr 9,60 per dag. Reiselysten blir nå virkeliggjort da han får æren av dra reisestrekningen Hamar – Otta nesten hver dag. Nå bor han skiftevis på Hamar, Ringebu og Lillehammer, og en tid tjener han også på Rørosbanen.

 

Overalt hvor han reiser møter han nye mennesker, og den ene etter den andre blir hjulpet av ham. Han ber dem tie om det, men ryktet har nå spredt seg om at Gudbrandsdalen har fått en ny «Vis-Knut», en mirakelmann fra Gausdal.

Fra nå av får han ikke gå i fred, for når toget stanser på stasjonen står det mennesker og venter på ham. Det er syke som ikke har fått hjelp hos vanlig lege, folk som har mistet dyr og ting, noen som trenger hjelp med å finne vann, mens andre igjen er bekymret for sine nærmeste og vil ganske enkelt bare ha beskjed.

 

Martin påtar seg oppgavene og mestrer dem med glans. Mange unge jenter trekker også stadig til lokomotivstallen for å treffe Martin med de vakre øynene og det varme smilet. Hvordan han kunne klare å se ting som var umulig for andre å oppdage har han selv bare gitt antydninger om. Han skal visstnok ha fortalt til en kamerat en gang at når han sto overfor et menneske, var det bare som å trykke ned en telegrafnøkkel. Da kom det et indre bilde for ham, like klart som en kinematograf. Marcello kunne for eksempel se årsaken til en sykdom. Var det alvorlig så anbefalte han som regel vedkommende å gå til lege, men var det noe som kunne helbredes med urter så gjorde han det.

1909

Martin drar for første gang til Italia, 31 år gammel, og søker opp sin slekt der, slik han hadde lovet bestemor. 

1910

Kommer tilbake fra utlandet og kaller seg fra nå av for Marcello.

Marcello er tilstede på et foredrag av Rudolf Steiner for første gang.

 

1911

Kjøper en vakker tomt ved Mesnaelva på Lysgårds grunn hvor«gamle Svarga» etter hvert blir bygget som en liten hytte. Han er på denne tiden stasjonert på Ringebu.

Søker reisestipendium for Statsbanens funksjonærer på kr 250, forå kunne reise til Tyskland og England. 

Bor en periode på Ringebu og drar i denne perioden flere ganger til Bergen.

1912

Marcello blir introdusert for Rudolf Steiner på et foredrag i Oslo.

34 år gammel tar han offisielt navnet Marcello og skriver det inn i sin egen dåpsattest. 

 

1913

Blir for første gang angrepet av legestanden og anklaget for kvakksalveri. 

 

Om høsten fikk han innvilget et års permisjon fra jernbanen for å studere naturmedisin. 

Steiner grunnlegger det Antroposofiske Selskap tidlig dette året etter å ha brutt med den teosofiske bevegelsen. Marcello knyttet seg til den norske grenen av selskapet. 

Marcello blir av sentrale antroposofer i Norge og sentrale«utsendingen» fra det tyske Antroposofiske Selskap, Camilla Wandrey, anbefalt som medlem av Selskapet. Marcello drar til Berlin og knytter seg til det antroposofiske miljøet her. 

 

1914

Marcello drar til Roma hvor han studerer skulptur i Basilika Ulpia, for senere å dra til Tyskland og Østerrike-Ungarn for å ledsage Steiner på hans foredragsreiser. Marcello lærer svært mye og føler seg nært knyttet til Steiner.

 

Blir sendt av Steiner til Meran i Østerrike for å hjelpe dikterne Morgenstern og Bauer, som begge var Steiners innerste krets. På jernbanestasjonen blir han møtt av grevedatteren Maria Agnes fra slottet Vichtenstein ved Donau. Marcello slår seg til her i en periode.

I april blir Marcello ekskludert fra det Antroposofiske Selskaper i Tyskland. Dette er noe som går svært hardt inn på ham. Grunnen for eksklusjonen er det fortsatt mange meninger om. 

Steiner gir under «høringen» (der Marcello ikke fikk være tilstede) uttrykk for at Marcello ikke var egnet til å være medlem av det tyske Antroposofiske Selskap. Dette hadde utgangspunkt i en oppfatning om at Marcellos klarsyn var av «atavistisk karakter» og altså ikke fundamentert i vitenskapelig forskning. I tillegg ble det fremsatt påstander om at Marcello skulle ha antastet unge damer og at han utgjorde en fare for Selskapets videre vekst. 

Vi kjenner en helt annen versjon. Det stemmer nok trolig at Marcello ikke hadde særlig «vitenskapelig tilnærming» til sentrale emner i antroposofien og at det var en mer «personlig overlevering» han søkte. At han skal ha misbrukt mennesker i sin søken etter kunnskap faller på sin egen urimelighet. Det er nok å vise til et sentralt medlem i både den norske og tyske avdelingen av Antroposofisk Selskap, som kjente Marcello godt, stilte seg kritisk til eksklusjonen, i særdeleshet Richard Eriksen (som hadde gått god for Marcellos medlemskap) og Marta Steinvik. 

Marcello blir etterspurt som klarsynt av den tyske Generalstab i Berlin, og forutsier utbruddet av 1.verdenskrig. Skuddene i Sarajevo løsnes 28.juni. 

Marcello var blitt kontaktet allerede tidlig på året, og drar senere til Østerrike-Ungarn hvor han blir tilbud stilling som rådgiver for keiser Franz Josef, noe han avslår. 

På høsten drar Marcello til Stavanger hvor han møter sin senere gode venn Alf Mathisen, som da var 12 år gammel og siden flyttet til Lillehammer. I Stavanger bodde Marcello i Suldalsgate 19 (i dag Midtre Suldalsgate). Senere tok han imot folk i Kirkegata 34, eller 36. 

Ved slutten av året bor Marcello en tid i Bergen.

1915

Marcello slutter i NSB og starter praksis som synsk og naturlege, selv om hans søknad om bevilling blir avslått i Statsråd 15.juni. 

 

Marcello får satt opp hytta «Sameti» på Tokampen ved Otta, 870 moh. Navnet «Sameti» betyr «jeg tørster» og var Jesu ord på korset, men det varmer sannsynlig at Marcello hadde en dypere mening med navnet. 

På Tokampen hadde det ligget en bygdeborg en gang i tiden, og man kan fremdeles den dag i dag se rester etter gamle murer her oppe. Tokampen stikker opp av skogen litt vest for Prillarguritoppen, med delvis stupbratte sider. Toppen har en liten fordypning, og akkurat der ligger hytta med en praktfull utsikt til Jotunheimen på den ene siden og Rondane og Dovre på den andre siden. Hytta ble fort et kjært tilholdssted for Marcello og alle andre besøkende. 

Hytta står der fortsatt og er alltid åpen. Man kan fremdeles lese Marcellos skrift på en lapp hvor han ønsker fremmede gjester velkomne og ber dem om å forlate hytta i samme stand som de fant den. Hytta er omtalt i de fleste lokale turistbrosjyrer, og det er i dag merket sti hele veien frem. 

Etter å ha sagt opp sin stilling ved jernbanen virker Marcello en tid i Bergen i sitt arbeide med å hjelpe mennesker, men han trives ikke særlig godt her. Bor så kort tid på Hamar før han drar tilbake til Kristiania. 

Marcello starter sitt virke som klarsynt, helbreder og rådgiver i egne kontorer i Parkveien 76 i Oslo, hvor også hans yngste søster Inga Gylder bor sammen med sin mann Johan og deres datter Borghild. 

 

1916

Marcello reiser igjen nedover i Europa, til grevskapet i Vichtenstein i Østerrike, etter å ha vært der allerede i perioden 1913 –1914, der han da hadde eget værelse på slottet der. Marcello var der flere ganger sammen med sin gode venn glassmester Mathisen fra Stavanger. På denne reisen kjøpte Mathisen og Marcello hver sin bygård i Berlin.

1918

Marcello får en datter som sener blir døpt Anna Marie Terka Thoriussen Haugen.

 

Marcello utgir kosmologien «Eventyr for barn og voksne» som sin første bokutgivelse. 

 

1919

Marcello helbreder byggmester Johan Thorvaldsen for en sykdom og reiser senere flere turer med ham i Europa, driver forretninger og har felles interesser i eiendoms- og byggebransjen. 

Hans søster Inga får sitt andre barn, og barnet blir etter ønske fra Marcello gitt navnet Willfred («vil fred»), et ikke tilfeldig valgt navn.

1920

«Villa Arjuna» blir bygget i Ullevål hage by på en tomt gitt av Thorvaldsen, og Marcello flytter sin virksomhet fra Parkveien til Arjuna i Ullevålsalléen 8. Nabohuset hvor Thorvaldsen bor gis navnet «Villa Kundalini». 

Forut for dette hadde Marcellos familie bodd følgende steder i Oslo.

-Saxegård, nede ved ruinparken ved jernbanelinjen i en to-etasjesbygning. Her bodde Marcello med moren og sine søsken (bortsett fra Hans som ble igjen i barndomshjemmet han kjøpte i Kongsberg), Dette var det første stedet familien bodde etter at huset i Kongsberg var solgt (1896-1898). 

- Oslogate på flatene opp mot Ekeberg i 1.etasje (1898 –1902)

- Håkons gate, en liten blindgate øverst i Åkebergveienhvor moren hans drev melkebutikk (1902 –1906).

- Parkveien 76, oppgang til høyre i portrommet, 4.etasje, en gammel hjørnegård mellom Parkveien og Reichweinsgate. Leiligheten var svært liten og alle etasjene inkludert rommene i leiligheten ble brukt som venteværelse. Dette betydde i klart språk at de som skulle inn i denne trappeoppgangen måtte forsere sittende og stående pasienter fra inngangspartiet og helt opp til 4.etasje, slik at Inga og Borghild alltid måtte «værs’og ta trappevaska» som rimelig var (1906-1917). 

- Danmarksgate nr 36 eller 38, som var en sidegate til Vålerenggata og som stort sett besto av lave hus med en etasje. Marcello gikk av trikken i Ingeborgsgate, gikk opp en liten bratt bakke, før han tok fatt på den lange Danmarksgata. I denne perioden reiste han mye og hadde derfor liten eller ingen tid til å motta pasienter. Bodde her fra 1917 –1919, til han flyttet til Arjuna. 

- Arjuna i Ullevålsalléen8. Huset var fra starten av rosa-hvitt, men etter hvert ble det helt hvitmalt. I kjelleren hadde Marcello urterom hvor te-blandingene og urtetinkturer ble laget, pakket, veid og distribuert. På «Salen» opprettet han sitt hellige sted og fra eget rom i 1.etasje tok han imot «pasienter» hele dagen. (1919/20 –1939.)

 

I denne perioden lærte Marcello seg å beherske flere språk, og det er kjent at han underviste en del elever i engelsk. Det sies at han etter hvert behersket både tysk, engelsk, fransk, italiensk, sanskrit og det hemmelige romanispråket. 

 

1921

Marcello tar førerprøven på Lillehammer.

 

1923

Steiner holder foredrag i Oslo, og Marcello forsones med ham før han vender tilbake til Tyskland. Marcello fortalte senere at han allerede den gangen skjønte at dette var siste gang de ville se hverandre. 

 

Marcello utgir «Betraktninger over en dag», hans mesterverk, som senere brukes aktivt i arbeidet med å hjelpe og helbrede mennesker. 

 

1924

Den 3.november hører Marcello for første gang Inyat Khan, Stormesteren i Sufi-ordenen, holde foredrag i Kristiania. Hans budskap om å forene mennesker utenfor tro og rase, samt budskap om å spre bevissthet om sjelens tilstedeværelse, gjør et dypt inntrykk på Marcello. Sufismen er i sin opprinnelige skikkelse muslimsk mystisisme. Mange mener at deres røtter går enda lengre tilbake i tid og at deres grunntanker allerede ble forkynt idet gamle Egypt av hebraiske profeter, og derfra utbredt til Persia og Orienten. 

 

1925

Rudolf Steiner dør 30. mai i Dornach i Sveits. 

Øyvind Andersen kommer til Arjuna i februar og blir i Marcellos tjeneste helt frem til Marcellos død i 1967. 

1926

Marcello skyter inn 30.000 kroner og blir medeier i et rederi. Sammen med en skipskaptein fra Grimstad, som han tidligere har kurert for en øyesykdom, kjøper han dette året det svenske dampskipet, «Rosafred» og starter rederiet «Haugen, Tellefsen & Co». (Skuta var bygget i Tønning i Tyskland i 1908 og var 610 bruttotonn – senere solgt til Portugal i 1934.) I 1930 danner de to herrer et nytt selskap, Haugen-Tellefsen & Co2, og dampskipet «Mars» blir kjøpt av T. Willhelmsen i Fredrikstad. (Skipet var på 715 bruttotonn og bygget i Hoboken i 1909, senere solgt til Finland i 1947.)

1927

Om sommeren drar Marcello til Frankrike, hvor han bl.a. besøker Tellefsen-familien i Montpellier og Paris.

1929

Byggingen av Store Svarga blir startet.

1930

Marcello kjøper Reo`n (Oldsmobile) – en nydelig bil.

Den 7. desember dette år mister Marcello sin mor, knapt et halvt år før hans yndlingssøster Inga brått også blir revet bort.

1932

Marcello kjøper skipsreder Lindviks villa på Bygdø Villa Fjordheim til kr. 350.000,-, i alt ca.50 mål stort, -sammen med byggmester Thorvaldsen. Det blir utarbeidet et eget eiendomsselskap for eiendommen. Kjøpet innbefatter også en nydelig yacht, som ble flittig brukt av Marcello, venner og familie. Eiendommen blir i hans eie noen år før den igjen blir solgt med meget god fortjeneste.

1938

Marcello er på et møte med Oxford-bevegelsen v/Frank Buchman i Visby på Gotland.

Kvakksalverloven revideres og det fremkommer nye beskyldninger om feilbehandling. Politietterforskningen henlegges imidlertid.

1939

Marcello og en venn drar til Romania.

Senere drar Marcello til Tyskland for å se urnene til Steiner, Morgenstern og Bauer.

Marcello drar samtidig også innom Italia.

 

Marcello og Øyvind drar til Svarga rett før 2.verdenskrig bryter ut. Bosetter seg der fast og oppretter familieselskapet «A/S Svarga».

1940

Agnes Løkken starter som hjelper på Svarga og får siden følge av Karen Ingberg. Agnes, Karen og Øyvind viet sine liv til å tilrettelegge og hjelpe Marcello med å utøve/fullbyrde sin misjon på jorden.

1947

Kapellet blir bygd på Svarga, sammen med representanter fra forskjellige religioner, etter kosmiske prinsipper. Rederivirksomheten opphører.

1948

Politiet starter en rettssak mot Marcello om penger gitt til familien, og skatte-unndragelser. Marcello frifinnes på alle punkter.

Marcello ble dette året innviet i Rosenkorsordenen AMORC i Sveits. 

 

1954

Nytt stormløp fra pressens side med angrep fra professor Broch.

1961

Marcello ble anbefalte av sin gode venn Alf Mathiesen å opprette en norsk losje i Rosenkorsordenen AMORC i Oslo. Denne ble opprettet i 1961 under navnet ”Marcello Haugen Pronaos”. 

 

1967

Marcello transitterer på Svarga etter å ha forutsagt sitt eget dødstidspunkt nærmest på minuttet, 30. desember rett før klokken 23.00. Han ble 89 år gammel. Han begraves etter eget ønske ved sin mor og søster Inga på Vestre Aker Kirke i Oslo. 

 

1969

Eiendommene Arjuna og Svarga selges mot Marcellos eget ønske.

 

1973

TV program om Marcello på NRK – «Veien til Svarga».

 

1983

Øystein Parmans biografi om Marcello utgis.

Familieselskapet Svarga nedlegges, mens den gjenværendeeiendommen «Sameti», blir gjort om til «Stiftelsen Sameti», senere «Marcello Haugen stiftelsen», i dag «Foreningen Marcello Haugens venner».

 

1987

Marcellos selvbiografi, skrevet i Hillerød, Danmark i 1938, da Marcello var 60 år. Denne ble gjort kjent for familien etter at en i familien hadde funnet denne etter en opprydding på Svarga i forbindelse med Marcellos død.

 

2002

Forlaget Mystica Eterna – Marcello Haugens eget forlag ble stiftet.

 

2004

Store mengder fotografier samlet gjennom flere år scannes og bearbeides av forlaget for senere bruk.

 

2005

Deler av Marcellos dagbok og store mengder nedtegnelser, skrifter, papirer og bøker blir systematisk samlet av forlaget og oppbevares for eventuell senere bruk. 

 

2006

Marcellos hellige sted på Lifjell - Håpets portal - Pusterommet - Sunyata - blir påbegynt.

 

Ønsket om å lage en film om Marcellos liv, tanker og ord vokser frem, og arbeidet med et slikt prosjekt settes i gang. Forlaget Mystica Eterna har styringen med prosjektet og passer på at familiens interesser ivaretas.

2008

Rettighetene til programmet «Veien til Svarga» er sikret for forlaget og blir utgitt som dvd.

 

Vi markerer 130 års-dagen for Marcellos fødsel med folkevandring til ”Hulen” utenfor Kongsberg.

2009

Forlaget Mystica Eterna starter arbeidet med å kjøpe tilbake sentral gjenstander i Marcellos liv, med tanke på å opprette et Marcello-museum.

 

2010

Arbeidet med å kunne restaurere og sørge for god tilgjengelig tilkapellet på Svarga startes. Dette arbeidet følges opp kontinuerlig, både overfor fylkeskommune, kommune og eier av Svarga. 

 

2012

Teosofer fra hele Norden møtes i Pusterommet på Lifjell og åpner en krystallportal i Marcellos ånd. 

2015

100-års jubileet for byggingen av Sameti ble markert ved rituelle handlinger. Samtidig ble det gjennomført vedlikeholdsarbeid. 

2017

I anledningen at det var 50 år siden Marcello gikk bort ble det gjennomført en minnegudstjeneste i Vestre Aker kirke i Oslo 30.desember kl. 11:00.

Artikler om Marcello i Hjemmet, Jernbanens Årbok og Visjon. 

2018

Oppsetting av minneplate «Blått Skilt» på Marcellos barndomshjem i Nummedalsveien 26, Kongsberg i anledning markering av 140 årsdagen 6.juli. 

Utgivelse av Marcello Haugens «Selvbiografi».


2019

Oppgradering av nettsiden. 


2021

16. oktober inviterte forningen til et foredrag om Marcello sitt bekjentskap med Rudolf Steiner og antroposofien. Arrangementet ble hold i Teatersalen i Oslo. Det ble også streamet. 


2022

Renoveringen av Sameti starter i slutten av august 2022. Tak, vinduer, dør og dørkarmer, ei bunnsville m.m. Penger har blitt samlet inn via Spleis og støtte fra næringsliv.

1

bottom of page