top of page

Velkommen til marcellohaugen.no. Siden driftes av Foreningen Marcello Haugens Venner.

sameti_skilt.jpg

Hvem var

Marcello Haugen

I Norge har vi hatt en mystiker ved navn Marcello Haugen. Han var svært opptatt av magiens overleveringer og ritualer, og han så mennesket som et mikrokosmos av universet.

Han mente at all eksistens er forankret enten i motsatte eller like vilkår, at intuitiv tenkning har langt større betydning enn fornuftens streben, og at det i vår tidsalder har eksistert visse mennesker med en hemmelig viten 
som kan forklare ”overnaturlige” krefter.

Mikael Martin Hansen Haugen ble født på Kongsberg 6. juli 1878. Foreldrene var Thorius Hansen Haugen fra Kongsberg og Elen Marie Mikaelsdatter fra Skedsmo.

Screenshot 2018-10-17 08.44.14.png
bottom of page