top of page
overskrift_bakgrunn.jpg

Zitate

Klicken Sie auf die Schaltflächen für weitere Informationen.

Kommende Zitate:

Betraktninger over åndedrettet
Lev i pakt med deg selv
Den sjelelige forbindelse mellom den legemlige og den høyere fysiologiske virksomhet
Verdien i å glede deg selv og andre
Stillhetens visdom
bottom of page