© 2019 Foreningen Marcello Haugens Venner

One People

One People er en møteplass for kreativt samarbeid på tvers av kulturer og religioner der en positiv tro på fremtiden er drivkraften. 
 

One People vil bidra til nyskaping innen fredsarbeid i form av musikkutgivelser, konserter, kunstutstillinger, bokutgivelser, seminar om fred, workshops for barn og ungdom og samarbeid med skoler. I tillegg ønsker vi på sikt å etablere en fredskafé i Oslo, der konfliktløsning og framtidsrettet felles kreativitet er rammen. 

Med musikk og kunst som hovedvirkemiddel ønsker One People å åpne for en positiv form for globalisering. 


One People ønsker å gi folk muligheten til å resirkulere fredstanken og ta den med inn i hverdagen. Målet er å gi hver enkelt et lite dryss av håp gjennom musikk og kunst, et håp om at vi alle kan leve i en fredelig og mer rettferdig verden. Målet er også å gi hver enkelt inspirasjon til å gjøre noe for fred. 

Musikkprosjektet One People har som et viktig mål å utgi 5 CD-utgivelser, som hver for seg skal ta for seg viktige temaer i vår tid, sett i lys av alle verdensdelenes kulturelle mangfold og ståsted. 

One People på Facebook

Midgardsfest

Navnet “Midgardsfest” er inspirert av det Norrøne Midgard - Midgard var stedet der mennesker bodde og møttes. Med Midgardsfest ønsker vi å skape et møtepunkt for alle kulturer, religioner og livssyn representert i Norge. Vi ønsker å bruke norsk kulturhistorie som bakteppe når vi i fellesskap er med på å forme fremtiden.
 

 • Midgardsfest er feiringen av fellesskapet på tvers av religioner og kulturer.

 • Midgardsfest ble startet av Stovner Frivilligsentral og One People i 2012. 

 • Koseptet støttes av Bydel Stovner og av Groruddalssatsningens "Områdeløft".

Vi ønsker at kultur skal leves og oppleves. Derfor er det  viktig at programmet vi presenterer skal innby til medvirkning og inkludering. Vi ønsker at folk skal komme å bruke flere sanser. Gjennom smaken av maten, lyden av musikken og opplevelsen av dansen, får de som kommer en reise inn i de enkelte kulturene og religionene. 

Med Midgardsfest vil vi forsøke å synliggjøre to forhold som vi finner spesielt viktige: 

 • Det å beherske gode måter å håndtere forskjellighet på

 • Et bevisst forhold til eget kulturelt/religiøst utgangspunkt

Samtidig ønsker vi å:

 • Legge til rette for frivillighet som en viktig del av arbeidet for en felles fremtid.

 • Skape grobunn for dialoggrupper mellom forskjellige religioner og livssynssamfunn.

 • Tilrettelegge for møter i disse gruppene. 

 • Vise likheter mellom verdens kulturer og religioner gjennom tidene og i dag. 

 • Stimulere bevisstgjøring av felles verdier og ønsker.

 • Skape felleskapstanker på tvers av religioner og kulturer ved bruk og eksponering av ritualer, musikk, utstillinger, mat, dans osv.

 • Gi befolkningen nye inntrykk og impulser for å sette i gang viktige tankeprosesser rundt mulighetene vi har til å påvirke eget samfunn.

 • Være en arena for mangfold og inkludering.

Les mer om Midgardsfest på www.midgardsfest.no

One People

Pusterommet Sunyata

Dersom du har lyst til å finne veien inn til deg selv – lære deg selv bedre å kjenne – eller bli venner med deg selv, så er det en del ting det kan være svært viktig å tenke gjennom før du legger ut på en slik reise.

Først og fremst må du være overbevist om at dette er noe du virkelig vil og at dette er noe du ønsker å sette av tid til daglig. Spørsmål som hvem du er, hvorfor du lever på jorden, hva din misjon er og andre spørsmål av slik karakter, bør være spørsmål du tenker på ofte, og som det er viktig for deg å finne svar på. 

Finn deg ditt eget sted, et sted du trives, der stillheten rår, og gjør dette stedet til ditt aller helligste sted. Det vil gi deg de beste muligheter for å dvele ved guddommelige ting. Prøv også å bruke dette stedet som ditt eget personlige, dersom det er mulig. La det bli det stedet du mediterer, ber og studerer åndelige ting. Om ikke lenge vil dette stedet få det usynlige preg av det guddommelige liv, slik at det ytre livs bekymringer og plager blir raskt glemt så fort du kommer inn i det. Pusterommet må bli det stedet du kan føle harmoni og fred og hvor du vender deg innover istedenfor utover.

Fysisk stillhet er den første porten inn til stillhet i sinnet. Gå til det samme rolige stedet eller værelset hver morgen, sitt i den samme stolen, gjerne din helt spesielle godstol. Du kan anslå grunntonen for hele dagens virksomhet ved din holdning i den første timen etter nattesøvnen. Dagens arbeid og ønskemål har enda ikke begynt å forstyrre ditt sinn.

Husk at:
”Verdenslivet uttrykker seg kun i stillhet. Det er det eneste som inneholder alt. I denne stillheten faller dine meninger, dine ord og dine spørsmål bort. Du har ubevisst søkt over alt etter dette. Hva er det som er større en enhver mening, ord og enhver form? Hva er det som overgår hele din oppbyggende forstandsverden? Jo, det er stillheten.

Du må ikke gjøre stillheten om til ord, men leve i det stillheten innebærer. Skap en stillhet i deg selv, som ikke kalles stillhet, men som er en tilstand av levende harmonisk liv, hvori du kan hvile ubevisst i visdommens ubegrensede enhet. Finn frem til et sted i deg selv hvor du kan gå inn og være i denne stillhetens tilstand. Der vil du erfare noe av den ånd du søker og du må forsøke å bevare den levende i deg.” - Marcello Haugen

Hele konseptet med Pusterommet - Sunyata" er å legge til rette for å finne denne stillhetens tilstand, - et hellig sted hvor man med sine ritualer og meditasjonsformer kan få dvele i denne tilstand.  Marcello bygde selv et kapell på Svarga, Lillehammer, som han kalte "Mystica Eterna". 

Vårt håp er at denne siden kan inspirere dere til å gå den samme veien, finne den livgivende tilstand av stillet i et levende harmonisk liv og kanskje finne frem til en plass dere ønsker å bygge et eget pusterom/kapell.

Vi vil lansere en egen bok om dette på marcellohaugen.no i løpet av 2017

 

Kontakt oss:

Lars Gylder: 
largylde@online.no

Åsmund Gylder: 
contact@one-people.com

One Prayer

"One Prayer" is a project meant to inspire and strengthen our faith in a common future, across cultures and religions.

Prayers from all corners of the world have been joined together in one musical and spiritual statement, “a world prayer” calling for increased human respect, tolerance and co-operation. 

 

The finished composition, made up of the many musical and spiritual prayers donated to the project, will be some 30 minutes long and will be open to the general public all over the world, both as a free download and as a online listening experience, from Oct. 24 onwards. The release date for “One Prayer” was carefully chosen, as it ties in with the UN celebration on the same day. This should give us an extra good opportunity for communicating this important message of spiritual brotherhood and peace.

 

The work will continue and has just been started with this first small step.

 

Please join in on this project by liking our site on Facebook